Compare the Product Design Maturity Level in your Software House with the market average.

Diagnose the strengths and weaknesses
of Product Design and improve the way
UX / CX works in your organization!

Free diagnosis in 3 areas

Sign up
PL
EN

You will get a diagram with a diagnosis in 3 areas.

You will get a report with the conclusions of the entire research.

You will take part in
a webinar, where we will discuss the results.

What are the main benefits of taking part in the research?

After the meeting:

After a few months:

The personal data provided during registration will be processed by Symetria UX Sp. z o.o. exclusively to conduct research with users and for the purpose of promotion and marketing of services. Detailed information on the processing of personal data can be found here.

Sign up for a diagnosis

Use the form below - we will call you and arrange a meeting - or use calendly and make an appointment yourself

Research characteristics

Diagnosis

Diagnosis

399 zł

Full

Sign up for free
Ask for an offer

Diagnostic
areas

Why does your organization need it?

RESEARCH

CULTURE

STRATEGY

Measurable identification of the stages of product development

Better work efficiency

Better set goals and requirements

Higher design ROI

Less employee turnover

Fewer competency gaps

Easier prioritization with the client

Better roadmap planning for further work

Effective presentation of design

Perception of design as more than delivery

Planned expansion of the design services offer

Higher service margin

METRICS

DESIGN

PEOPLE

Diagnosis

Full

Diagnostic
areas

RESEARCH

Why does your organization need it?

CULTURE

STRATEGY

2

Tydzień

3

Tydzień

Tydzień

4

What does a free diagnosis look like?

1

Leave your contact details or make an appointment in the calendar

2

3

Meet our researcher online

Get a diagram with the diagnosis

30 min.

Do you need a full diagnosis?

Ask for more details

In a few months you will be able to compare your result with the average result

4

They have already worked with us, see what they think about us:

Polecam współpracę w zakresie wprowadzania usprawnień do istniejących projektów dla naszych klientów, opieki nad tworzonym Design Systemem oraz wsparcia w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej przykładów użycia czy dobrych praktyk. Rekomenduję agencję jako rzetelnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Gabriel Max / Head of Delivery

Badanie pozwoliło mi spojrzeć inaczej na kwestię wsparcia rozwoju zespołu projektowego.
Za wartościowe uważam też punkt referencji do doświadczeń innych projektantów czy zwrócenie uwagi na obszary do rozwoju.

Dzięki badaniu dowiedziałem się, jak moja praca wygląda "z boku patrząc", co było o tyle cenne, że od wewnątrz nie ma się tej perspektywy. Otrzymany raport potraktuję jako mocną wskazówkę, którym obszarom przyjrzeć się, które wzmocnić. Materiał absolutnie pokrywa się z moimi przemyśleniami. Znałem mocne i słabe strony naszego zespołu/organizacji, ale tu zostały one zgrabnie skwantyfikowane.

Wojciech Bąk / Head of Product Design

Podczas badania wybrzmiał obszar, który jest wyzwaniem w naszej firmie. Fajny motywator, żeby, spojrzeć krytycznie na swoje procesy. Interesuje mnie jak nasze wyniki będą wyglądać na tle średniej wyników innych Software House'ów.
Polecam to badanie każdej agencji i Software House'om.

Maria Borowy / Product Design Manager

Piotr Wojciechowski / UX / UI Designer

Methodology creators

The Design Maturity Model is a tool that will help to find the best solutions to business problems and focus your business on achieving specific outcomes, such as improved design performance, increased employee satisfaction and fewer cases of misunderstandings with customers.

This innovative survey will measure the degree of Product Design maturity in the organisation. Thanks to research-based assessment, companies will be able to improve the way they define project objectives, optimise processes and maximise profits, and grow sustainably.

This study addresses the needs of software houses, which we identified through many interactions with such players. As a result, we can offer development guidelines based on a methodology which addresses the challenges faced by this industry.

Wojciech Chojnacki,
SYMETRIA UX

Joelle Stemp,
Yu Centrik

Florian Egger,
Telono UX

We conduct global research and design for clients across the world. Our network of partners can provide you with the local insights you need to succeed
in a global market.

The owner of the website and the entity providing services under the Talentsocean brand is SYMETRIA UX Sp. z o.o. Wyspiańskiego 10/3 Street, 60-749 Poznań